วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

กรดโฟลิก (Folic acid) ใน ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า

                         กรดโฟลิก (Folic acid)
        โฟลาซิน หรือโฟเลต คือ สารที่มีคุณสมบัติทางชีวเคมีเหมือนกรดโฟลิก (วิตามิน บี 9) มีได้ตั้งแต่ 1-7 โฟเลท ในอาหารอยู่ในรูป poly glutamate ซึ่งต้องอาศัย enzyme conjugase ในลำไส้ย่อยเป็น monoglutamate ก่อนจึงจะดูดซึมได้ อาหารที่มีโฟเลตอยู่มาก ได้แก่ ยีสต์ ตับไต เนื้อสัตว์ นม ถั่ว หน่อไม้ เห็ด และผักใบเขียว
        ประโยชน์ ของกรดโฟลิก
        กรดโฟลิก ถูก activate ที่ตับเป็น activate form คือ forinic acid โดยมีวิตามิน ซี อยู่ด้วย กรดโฟลิก ในรูป reduced คือ tetrahydrofolate เป็น co-enzyme ที่ทำหน้าที่ขนถ่าย single carbon unit ในการสร้าง purine c]t pyrimidineเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ DNA และ RNA นอกจากนั้นกรด โฟลิก ยังมีบทบาท ในการสังเคราะห์กรดอะมิโนบางตัว เช่น methionine, glycine, serine และเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยน phenylalanine เป็น tryptophan
        กรดโฟลิก หรือ โฟลาซิน หรือวิตามิน บี 9 จัดเป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อร่างกายชนิดหนึ่ง มีความเกี่ยวข้องกับวิตามิน บี 12 ในการสร้างเม็ดเลือด
        ร่างกายมีความต้องการกรดโฟลิกมากน้อยเท่าใด ขึ้นกับอัตราการเผาผลาญอาหารในร่างกายและการหมุนเวียนของการสร้างเซลล์ ภาวะต่างๆ ของร่างกายที่จำเป็นที่ต้องได้รับกรดโฟลิกเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ สตรีระหว่างตั้งครรภ์ ร่างกายมีการติดเชื้อ โลหิตจาง ร่างกายมีการสูญเสียเลือด และเยื่อหุ้มไขข้ออักเสบ เป็นต้น
        อาการของการขาดกรดโฟลิก
        ผู้ที่ขาดกรดโฟลิกจะมีอาการแสดงเหมือนกับการขากวิตามิน บี 12 กล่าวคือ จะมีอาการปากเปื่อย ลิ้นแดงอักเสบ ท้องเดิน น้ำหนักตัวลดลง และมีอาการทางระบบประสาทส่วนกลาง แต่อาการแสดงที่เด่นชัดก้คือ จะเป็นโรคโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงโตกว่าปกติ [Megaloblastic anemia] นอกจากนั้น ยังพบว่า ร่างกายของผู้ที่ขาดกรดโฤลิก เติบโตไม่เต็มที่ ผมหงอกเร็ว เฉื่อยชา เกียจคร้าน ขี้ลืม แก่เร็ว     
      กรดโฟลิค มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
      ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า พัฒนาจากผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลของ ศ.ดร.เฟริด มูราด เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
แก้ปัญหา โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะ สามารถเห็นผลการใช้ หลังจากดื่มเพียง 2 ซอง จริง!
   วิธีดื่ม ไลฟ์เอ็กตร้า
   ประสิทธิภาพของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า ขึ้นอยู่กับขนาดที่รับประทานและช่วงเวลาที่รับประทาน(วันละ 2 ซอง เช้า-กลางคืน)
     1. ตอนเช้า : ก่อนอาหารเช้า ½ - 1 ชั่วโมง
     2. กลางคืน : หลังอาหารเย็น 2-4 ชั่วโมง
         การสร้าง ไนตริกออกไซด์ จะเกิดสูงสุดเมื่อดื่มตอนท้องว่าง
     ปริมาณและราคาของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
    ขนาด 1 กล่อง(15 ซอง) ราคา 2,530 บาท
      สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ
      คุณ วีระชัย  ทองสา   โทร. 084-6822645 , 085-0250423
            อีเมล์ weerachai.coffee@hotmail.com ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น