วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

โรคหัวใจ: หัวใจวายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ป้องกันได้ด้วยไลฟ์เอ็กซ์ตร้า(Livextra)

                  โรคหัวใจ: หัวใจวายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
       หัวใจวาย หรือหัวใจล้มเหลว (Heart failure)คือ ภาวะที่หัวใจหยุดทำงาน หรือ หัวใจหยุด หรือหัวใจหยุดเต้น (Cardiac arrest) จนเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดฉับพลันทันที หรือค่อยเป็นค่อยไป
       สาเหตุหนึ่งที่สำคัญ ที่ทำให้หัวใจหยุดทำงานคือ การที่หลอดเลือดหัวใจอุดตัน (จากการเกิดลิ่มเลือดไปอุด) ส่งผลให้ไม่มีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจตาย ส่งผลทำให้เกิดภาวะไฟฟ้าหัวใจพลิ้ว หรือ เรียกได้อีกอย่างว่า ภาวะหัวใจเต้นแผ่วระรัว (Cardiac fibrillation) ซึ่งเป็นสาเหตุให้หัวใจเสียการบีบตัว จนไม่สามารถทำหน้าที่ที่เป็นเสมือนปั๊มน้ำได้ จนในที่สุด เป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
      การที่เกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันจากลิ่มเลือดนั้น ถึงแม้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่เกิดผลร้ายมากนัก นอกเหนือไปจากอาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นเวลานาน (ที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า Heart attack) แต่บ่อยครั้งก็ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ (ส่วนหนึ่งจะเสียชีวิตฉับ พลันทันที ก่อนที่จะได้พบแพทย์) และถึงแม้ไม่เสียชีวิต ก็อาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงและหัวใจวายตามมาได้ ข้อที่น่าสังเกตและเป็นบทเรียนคือ ผู้ที่มีการอุดตันเกิดขึ้นฉับพลัน มักเป็นผู้ที่ไม่เคยมีความเจ็บป่วยร้ายแรงมาก่อน ส่วนใหญ่ไม่เคยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเล็กๆน้อยๆนำมาเลย
       ภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันมีอันตรายอย่างไร?
       ผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน และมีกล้ามเนื้อหัวใจตาย ไม่เกิดภาวะไฟฟ้าหัวใจพลิ้ว แต่ก็ยังคงเกิดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งกล้ามเนื้อหัวใจตายไปมากจนกล้ามเนื้อที่เหลืออยู่ไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ประมาณว่า ถ้ากล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้าย (หัวใจมี 4 ห้อง ห้องบน 2ห้อง/ซ้ายและขวา และห้องล่าง 2 ห้อง/ซ้ายและขวา) ซึ่งเป็นห้องสำคัญ ตายไปมากกว่า 40% หัวใจก็ไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอด ความดันเลือดต่ำ และเกิดภาวะช็อกจนเสียชีวิตตามมา ผู้ป่วยบางรายที่รอดชีวิตได้แต่มีการทำงานของหัวใจลดลง ไม่สามารถบีบตัวได้ดีเหมือนเดิม ก็จะมีภาวะหัวใจวาย โดยจะมีอาการเหนื่อยเมื่อมีการออกแรง หรือ ออกกำลัง
     รักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างไร?
      การคลาย หรือสลายการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจในปัจจุบันเป็นการรักษาที่มีประโยชน์มาก โดยเมื่อมีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้อีกครั้งก็จะทำให้กล้ามเนื้อกลับ มาบีบตัวได้ตามปกติ และโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือเกิดภาวะหัวใจวายก็จะลดลง
     หัวใจวายคือ การหยุดทำงานของหัวใจและเป็นสาเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต สาเหตุหลักของหัวใจวายในปัจจุบันคือ การมีลิ่มเลือดอุดตันฉับพลันในหลอดเลือดโคโรนารี ทำให้เกิดภาวะไฟฟ้าหัวใจพลิ้วเสียชีวิตฉับพลันได้ หรือเกิดการตายของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างต่อเนื่องจนไม่มีประสิทธิภาพในการบีบตัวและผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายในเวลาต่อมา
        ปัจจุบัน สามารถป้องกันหัวใจวายจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้ด้วย ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
   ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า พัฒนาจากผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลของ ศ.ดร.เฟริด มูราด เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะ สามารถเห็นผลการใช้ หลังจากดื่มเพียง 2 ซอง จริง!
      วิธีดื่ม ไลฟ์เอ็กตร้า
   ประสิทธิภาพของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า ขึ้นอยู่กับขนาดที่รับประทานและช่วงเวลาที่รับประทาน(วันละ 2 ซอง เช้า-กลางคืน)
    1. ตอนเช้า : ก่อนอาหารเช้า ½ - 1 ชั่วโมง
    2. กลางคืน : หลังอาหารเย็น 2-4 ชั่วโมง
   การสร้าง ไนตริกออกไซด์ จะเกิดสูงสุดเมื่อดื่มตอนท้องว่าง
ดูข้อมูลที่  http://livextraelken.blogspot.com  
ปริมาณและราคาของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
    ขนาด 1 กล่อง(15 ซอง) ราคา 2,565 บาท
    มีบริการส่งสินค้าถึงบ้านฟรี ไม่คิดค่าส่ง
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ
คุณ วีระชัย  ทองสา   โทร. 084-6822645 . 085-0250423
    อีเมล์ weerachai.coffee@hotmail.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น