วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

โรคอัมพฤกษ์ ป้องกันและแก้ปัญหาได้ ด้วย ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า(Livextra)

                                        โรคอัมพฤกษ์
             อัมพฤกษ์อัมพาต เป็นอาการที่คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุ จะเกรงกลัวกันมาก ซึ่งอาการดัง กล่าวหมายถึง การที่แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง และมักจะไม่ค่อยหาย หรือหายแต่ไม่หายสนิท ใช้เวลาฟื้นฟูสมรรถภาพค่อนข้างนาน มีความพิการหลงเหลืออยู่บ้าง ไม่มากก็น้อย
           สาเหตุของอาการ ดังกล่าวมีได้หลายอย่าง แต่ที่พบบ่อยที่สุด คือ ประมาณ80-90% ก็คือ โรคหลอดเลือดสมอง ที่เหลือก็เป็นสาเหตุอื่นๆเช่น เนื้องอกในสมอง ฝีในสมองเป็นต้น เส้นเลือดสมองตีบเป็นโรคหนึ่ง
           โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 โรคหลักๆ ได้แก่ เส้นเลือดสมองตีบ แตก และ อุดตัน โดยที่เส้นเลือดสมองตีบเป็นแบบที่พบได้มากที่สุด(80-85%)
           เส้นเลือดที่ตีบเกิดจากการหนาตัวของผนังหลอดเลือด รวมทั้งอาจมีเกล็ดเลือด หรือองค์ประกอบอื่นๆ ของเลือด มาสะสมตามผนังหลอดเลือด ซึ่งจะทำให้เลือดไหลผ่านได้น้อยลง ถ้าเป็นมาก ก็จะทำให้ เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเพียง และเกิดความเสียหายต่อเซลสมองบริเวณนั้นๆ    
      เนื่องจากสมองมี หลายส่วน แต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันไป ดังนั้น อาการในผู้ป่วยแต่ละคน ขึ้นกับบริเวณของสมอง ที่มีเส้นเลือดตีบ อาการที่พบได้แก่
   - แขนขาอ่อนแรง หรือชาซีกใดซีกหนึ่ง (บางกรณีอาจเป็น ทั้ง2ซีก)
   - ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด หรือสำลัก
   - พูดไม่ได้ หรือฟังไม่รู้เรื่อง (มีปัญหาด้านความเข้าใจภาษา)
   - เวียนศีรษะมาก เดินเซ แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
   - มองไม่เห็นซีกใดซีกหนึ่ง
      โดยลักษณะสำคัญของอาการที่เกิดคือ เป็นค่อนข้างเร็ว กะทันหัน ภายในเวลาเป็นนาที หรืออาจเป็นหลังตื่นนอน โดยที่ก่อนเข้านอนยังปกติอยู่ อายุที่มากขึ้นถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคนี้ ที่ไม่สามารถป้องกันได้ ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้แก่
   - ความดันโลหิตสูง
   - เบาหวาน
   - ไขมันในเลือดสูง
   - การสูบบุหรี่
   - โรคหัวใจบางชนิด
          ปัจจุบัน โรคอัมพฤกษ์ สามารถป้องกันและแก้ปัญหาได้ด้วย ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
        ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า พัฒนาจากผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลของ ศ.ดร.เฟริด มูราด เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะ สามารถเห็นผลการใช้ หลังจากดื่มเพียง 2 ซอง จริง!
   วิธีดื่ม ไลฟ์เอ็กตร้า
   ประสิทธิภาพของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า ขึ้นอยู่กับขนาดที่รับประทานและช่วงเวลาที่รับประทาน(วันละ 2 ซอง เช้า-กลางคืน)
     1. ตอนเช้า : ก่อนอาหารเช้า ½ - 1 ชั่วโมง
     2. กลางคืน : หลังอาหารเย็น 2-4 ชั่วโมง
         การสร้าง ไนตริกออกไซด์ จะเกิดสูงสุดเมื่อดื่มตอนท้องว่าง
          ปริมาณและราคาของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
         ขนาด 1 กล่อง(15 ซอง) ราคา 2,530 บาท
      สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ
      คุณ วีระชัย  ทองสา   โทร. 084-6822645 , 085-0250423
                              อีเมล์ weerachai.coffee@hotmail.com ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น