วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

โรคหัวใจขาดเลือด ป้องกันและแก้ปัญหาด้วย ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า(Livextra)

       โรคหัวใจขาดเลือด  เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ  บางคนต้องไปขยายเส้นเลือดด้วยบอลลูนหรือ ผ่าตัดต่อเส้นเลือดบ้าง
      พบว่า ในปี 2528 โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง คือมีผู้เสียชีวิต  56 คน ต่อแสนคน ต่อปี 
      เป็นที่น่าวิตกว่า อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ กลับเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว คือ 168 คน ต่อแสนคน ต่อปี และคาดว่าอีก 10 ปี ข้างหน้าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอีก ประมาณว่า ทุก ชั่งโมง จะมีคนไทย 5 คนเสียชีวิต ด้วยโรคหัวใจ หรือ ทุกปีกว่า 65,000 คน
      ถ้าการสะสมของไขมันเป็นน้อย ๆ (น้อยกว่า  50% ของเส้นเลือด) ก็อาจยังไม่มีก่อให้เกิดอาการอะไร  แต่ถ้าเป็นมาก ซึ่งมักจะเกินกว่า 70% ของเส้นเลือด จนกระทั่งเลือดไหลเวียนไม่เพียงพอกับความต้องการของกล้ามเนื้อหัวใจจะเกิดอะไรขึ้น
       อาการที่สำคัญประการหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเหล่านี้ ก็คือ มีอาการปวดร้าว ซึ่งมักจะไปที่แขนด้านใน (ด้านซ้ายมากกว่าด้านขวา) และบริเวณต้นคอและกราม

      การรักษา หลอดเลือดหัวใจตีบ ตัน เนื่องจากแผ่นไขมัน และ ลิ่มเลือด ปัจจัยเสี่ยง (อายุ เพศชาย พันธุกรรม ไขมันในเลือด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง บุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย) แม้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็เป็นได้
      จุดมุ่งหมายการรักษา  คือ  ลดอาการเจ็บหน้าอก, อายุยาวขึ้น, คุณภาพชีวิตดีขึ้น
      หลักการรักษา คือ รักษาตามอาการ ให้ยาลดอัตราการเต้นของหัวใจ ยาขยายหลอดเลือด หากควบคุมอาการไม่ได้ดี ควรฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ ขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือ ผ่าตัดหัวใจ (บายพาส) หากเกิดหลอดเลือดอุดตันให้ยาละลายลิ่มเลือด
      ผลการรักษา  เป็นโรคที่ไม่หายขาดไม่ว่าจะรักษาด้วยวิธีใด หากหัวใจเสียมาก บีบตัวน้อย การพยากรณ์โรคไม่ดี
      คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย  งดบุหรี่   รับประทานยาลดไขมันในเลือดหากควบคุมอาหารไม่ได้ ผลดี ให้โคเลสเตอรอลน้อยกว่า 200, LDL น้อยกว่า 100 ควบคุมเบาหวาน ความดันโลหิต ให้ปกติ ออกกำลังกาย ตามสมควร หากแน่นหน้าอกรุนแรงต้องรีบมารพ.ใกล้ที่สุด
     ปัจจุบัน โรคหัวใจขาดเลือด ป้องกันและแก้ปัญหาได้ด้วย ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
     ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า พัฒนาจากผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลของ ศ.ดร.เฟริด มูราด เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อ แก้ปัญหา โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ  โดยเฉพาะ สามารถเห็นผลการใช้ หลังจากดื่มเพียง 2 ซอง จริง! 
   วิธีดื่ม ไลฟ์เอ็กตร้า
   ประสิทธิภาพของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า ขึ้นอยู่กับขนาดที่รับประทานและช่วงเวลาที่รับประทาน(วันละ 2 ซอง เช้า-กลางคืน)
    1. ตอนเช้า : ก่อนอาหารเช้า ½ - 1 ชั่วโมง
    2. กลางคืน : หลังอาหารเย็น 2-4 ชั่วโมง 
        การสร้าง ไนตริกออกไซด์ จะเกิดสูงสุดเมื่อดื่มตอนท้องว่าง
ปริมาณและราคาของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
    ขนาด 1 กล่อง(15 ซอง)
ราคา 2,530 บาท
   
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ
    คุณ วีระชัย  ทองสา   โทร. 084-6822645 , 085-0250423
                     อีเมล์ weerachai.coffee@hotmail.com  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น