วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

โรคหลอดเลือดอุดตัน ป้องกันและแก้ปัญหาได้ด้วย ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า(Livextra)

                               โรคหลอดเลือดอุดตัน
      หลอดเลือดของคนเราหากเปรียบเทียบก็เหมือนกับท่อน้ำประปาเมื่อใช้งานนานๆ เกิดตะกรัน เกิดขึ้นภายในท่อน้ำประปาเล็กลงน้ำที่เคยไหลได้ดีก็จะเปลี่ยนเป็นไหลกะปริบกะปรอย กว่าจะถึง ปลายทางก็อาจจะหยุดไหลได้
      เมื่อพิจารณาถึงหลอดเลือดของคนเราหากเกิดการอุดตันเมื่อไร อวัยวะต่างๆ ที่สำคัญก็จะมีเลือดไปเลี้ยงลดน้อยลงด้วย ซึ่งจะส่งผลรุนแรงต่ออวัยวะนั้นๆ ตามมา เช่น สมอง หัวใจ ตลอดจนแขนและขา
      ในปัจจุบัน ปัญหาเรื่องภาวะ การแข็งตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดตีบแคบ หรือ การอุดตันของหลอดเลือด (Occlusion) เป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจ ทำให้เกิด ภาวะหัวใจขาดเลือด ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับสาม

       โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบประสาท ซึ่งเป็นสาเหตุการตาย และความพิการหรืออัมพาต ที่สำคัญ
      โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย ซึ่งมักพบบ่อยบริเวณแขนหรือขาทำให้เกิดอาการปวดและ มีโอกาสเสี่ยงต่อการอุดตันแขนหรือขาได้มาก โรคต่างๆ เหล่านี้สามารถค้นหาเฝ้าระวังและรักษา ได้หากตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรก
      ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง หรืออุดตัน
      •  อายุและเพศ ในผู้ชายและสตรีวัยหมดประจำเดือน หรือมีอายุมากขึ้น เส้นเลือดก็คงเกิดความ เสื่อมและแข็งขึ้น
      •  มีระดับไขมันในเลือดสูง
      •  เป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูง เซลล์บุผนังหลอดเลือดจะทำงานผิด ปกติโดยผู้ที่เป็นเบาหวานจะมีคว ามเสี่ยง ในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้นประมาณ 3-5 เท่า
      •  การรับประทานอาหาร หากรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว หรือโคเลสเตอรอลสูง เช่น ไขมันสัตว์ เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องในสัตว์ ไข่แดง หอยนางรม ปลาหมึก และกุ้ง หรืออาหารที่มีกากใยอาหาร น้อยเกินไปได้แก่ ผักใบเขียวต่างๆ

      ปัจจุบัน โรคหลอดเลือดอุดตัน สามารถป้องกันและแก้ปัญหาได้ด้วย ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
     ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า พัฒนาจากผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลของ ศ.ดร.เฟริด มูราด เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหา โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะ สามารถเห็นผลการใช้ หลังจากดื่มเพียง 2 ซอง จริง!
   วิธีดื่ม ไลฟ์เอ็กตร้า
   ประสิทธิภาพของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า ขึ้นอยู่กับขนาดที่รับประทานและช่วงเวลาที่รับประทาน(วันละ 2 ซอง เช้า-กลางคืน)
     1. ตอนเช้า : ก่อนอาหารเช้า ½ - 1 ชั่วโมง
     2. กลางคืน : หลังอาหารเย็น 2-4 ชั่วโมง
     การสร้าง ไนตริกออกไซด์ จะเกิดสูงสุดเมื่อดื่มตอนท้องว่าง
     ปริมาณและราคาของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
    ขนาด 1 กล่อง(15 ซอง) ราคา 2,530 บาท
     สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ
     คุณ วีระชัย  ทองสา   โทร. 084-6822645 , 085-0250423
                       อีเมล์ weerachai.coffee@hotmail.com
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น