วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

LiveXtra

                            LiveXtra
    Specifications
    In 1998, Dr Ferid Murad, in collaboration withsome scientists, was awarded a Nobel Prize for their discovery that thepresence of NO in the body signalled blood vessels to relax and widen,thus lowering blood pressure and promoting cardiovascular health.
     LIVEXtra is a special formulation forcardiovascular health developed in consultation with Nobel Laureate DrFerid Murad for cardiovascular health. It contains an exclusiveproprietary blend of:
     -Free form of Pharmaceutical Grade Amino Acid (L-Arginine) that isextremely effective in producing Nitric Oxide (NO) to enhance bloodflow and help keep blood vessels elastic
     -Patented Probiotic CoQ10 that has 20 times higher antioxidantproperties and is retained 68% longer in the body than ordinary CoQ10
     -Synergistic nutrients that work with NO for heart health like folicacid, metafolin, vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin E and beta carotene
       LiveXtra is available in 6 & 15 sachets
For further detail kindly visit 'elkenhealth.com/blog/category/products/livextra/'
     LIVEXtra is specially formulated for the health of:
   1. Blood vessels
       - LIVEXtra provides the crucial fuel for the production of Nitric Oxide (NO), one of the most potent vessel relaxant that helps make blood vessels flexible and elastic so that pressure build-up is minimised.
  2. Heart
        - LIVEXtra can help enhance cellular energy and activities, and protects it against free radical damage
   3. Blood
      - With LIVEXtra, the lipids, cholesterol and homocysteine in the blood that cause blood thickening can be reduced or minimised. LiveXtra also acts as a powerful antioxidant to reduce free radicals damage to the blood vessels.
     LIVEXtra - Formulated based on Nobel-Winning Discovery
An amino acid beverage based on Nobel Prize Winning science. LIVEXtracontain 5g pharmaceutical grade of L-Arginine per serving, with more than 50 years research & more than 10,000 scientific studies to human's health. Besides L-Arginine, LiveXtra also contains Probiotic Co Q-10, Folic Acid, Vitamin B6, Vitamin B12 and Vitamin E, which make LiveXtra unique from others.
      Benefits
     - Keeps blood vessels pliable and elastic
    - Promotes good blood flow
    - Keeps heart energetic
    - Helps reduce blood thickening
    - Helps maintain blood pressure at optimal levels
    - Helps to reduce incidences of blood clots
     - Improves kidney functions
    - Instant energy boost (Enhances alertness & clearer thinking ability)
      Some Benefits of an improved blood circulation
     International Certifications
     Halal - certified by the Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)
                - This certificate has worldwide acceptance
               - It certifies the product, ingredients preparation, processing, hygiene and sanitation procedures as Halal
      GMP - complies with effective steps to ensure that products are safe, genuine and effective
                - The GMP certificate certifies that processing methods to reduce cause of contaminations, mix-ups and errors are performed
                - It protects consumers from buying a defective and unsafe product
      TGA (Therapeutic Goods Administration) - quality assurance
               - Complies with GMP principles
               - Ensures the quality, safety and efficacy of the medicines
     ปริมาณและราคาของ ไลฟ์เอ็กซ์ตร้า
    ขนาด 1 กล่อง(15 ซอง)
ราคา 2,530 บาท
    พิเศษ ขนาดทดลอง 2 ซอง(1ชุด) ราคา 300 บาท
     สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ
คุณ วีระชัย  ทองสา   โทร. 084-6822645 , 085-0250423
    อีเมล์ weerachai.coffee@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น